Recentelijk heb ik onderscheid moeten leren maken tussen de wraak van God en Zijn straf voor Zijn kinderen, bedoeld om ons op te bouwen. God zij dank voor Zijn straf! Zonder deze opvoeding van onze hemelse Vader zouden vele christenen (inclusief mijzelf) regelrecht de afgrond in lopen!

Het komt misschien onverwacht voor sommigen dat God Zijn kinderen straft en hun soms de gevolgen van hun acties te laten voelen, want “God is voor ons, toch? Niet tegen ons!” Mijn eerste reactie hierop zou normaal gesproken zijn om een stukje hierover uit het Nieuwe Testament aan te halen, namelijk Hebreeën 12:5-8. We kunnen echter ook naar het oude testament gaan en onder andere deze psalm gebruiken om de straf van God voor Zijn volk te laten zien. God is immers voor eeuwig dezelfde; Hij verandert niet!

De psalmist (David) roept het uit: ‘O God, Gij hebt ons verstoten, Gij hebt ons verbroken, Gij zijt verbolgen geweest; herstel ons!’ Israël was waarschijnlijk ongehoorzaam, trots en eigenwijs geweest. Ik zeg waarschijnlijk, want het is niet helemaal duidelijk waarom God Zijn volk strafte. Toch weten we dat God een goede reden gehad moest hebben, want God doet dit niet zomaar. Maar wat deed God dan?

Israël had verlies geleden in een gevecht. David wist dat als God voor Israël vocht, ze van niemand konden verliezen. Als God dat zoals in deze situatie niet deed, waren ze hulpeloos. ‘Wie zal mij naar de versterkte veste brengen, wie zal mij naar Edom geleiden? Zijt Gij het niet, o God, die ons verstoten hadt; zult Gij, o God, niet uitrekken met onze heerscharen? Bied ons hulp tegen de tegenstander, want mensenhulp is ijdel.’

Ja, God had Zich teruggetrokken als gevolg van Israëls zonde. Was het dan einde oefening voor Israël? Nee, dat was het niet! Israël besefte zich weer dat ze zonder God volkomen weerloos en hulpeloos waren, waardoor ze zich bekeerden. Dit was uiteindelijk ook de reden waarom God ze strafte, namelijk om ze tot bekering te brengen! Daarom klinkt het einde van deze Psalm ook zo hoopvol, want David wist dat God zich niet voor eeuwig teruggetrokken zou houden: ‘Maar met U zullen we heldendaden doen, want U zal Zelf onze vijanden door ons verslaan.’

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!