Vergeet niet eerst deel 1 van deze notitie te lezen.

David heeft het over de ochtend gehad, maar nu gaat David over naar de nacht. ‘Wanneer ik aan U denk op mijn bed, over U peins in nachtwaken—voorzeker, U bent een Helper voor mij geweest’ Elk moment van de dag leeft David denkend aan God, met God en door God. De Here is zijn schuilplaats, zijn steun, en zijn vreugde. Dat gebeurt er ook als we vervuld worden met de Heilige Geest; we worden niet onafhankelijker, maar juist afhankelijker van God!

Maar er is ook duisternis. ‘Maar dezen, die mij naar het leven staan om dat te verwoesten, komen in de laagste plaatsen van de aarde.’ Leven met God betekent niet dat we meteen van alle moeilijkheden en al onze vijanden verlost zijn, in tegendeel! Jezus maakte duidelijk dat we gehaat, bespot en vervolgd zullen worden omwille van Zijn naam. Maar we hebben een zekere belofte, namelijk dat hun geweld en onrechtvaardigheid op hun eigen hoofden neer zullen komen als ze zich niet bekeren. ‘Men zal hen doen neerstorten door het geweld van het zwaard, zij zullen de vossen ten deel zijn’

Ja, we zullen ons verheugen. Jezus komt terug, en ‘ieder die bij Hem zweert, zal zich beroemen, omdat de mond der leugensprekers wordt gestopt.’ We hebben allemaal wel gelogen, maar wie bij Jezus hoort heeft vergiffenis voor zijn zonden. Omdat we deze wetenschap hebben mogen we (als we in Christus zijn) vol vreugde en vrijmoedigheid leven.

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!