Al lijkt het nu alsof het kwaad de overhand heeft, het zal niet voor altijd het zo zijn. Zelfs in deze dagen laat de Here een voorproefje zien van wat er over de goddelozen zal komen op de dag van het oordeel: een heerlijke dag voor ieder die gelooft in Jezus, maar een verschrikkelijke dag voor ieder die Zijn offer niet accepteert.

Deze psalm leert mij opnieuw dat God rechtvaardig is. Hij herinnert iedereen die hem zoekt. Hij is een schuilplaats voor iedere verdrukte en ieder in nood. Tegelijkertijd strijdt Hij tegen het kwaad en tegen de goddeloze. Aan Hem is de overwinning!

Er zijn er velen die denken dat zij het beter weten dan God. Ze proberen hun eigen definitie van recht en onrecht te maken. Daarom: ‘Sta op, Here, laat de sterveling niet zegepralen, laat de volken voor uw aanschijn gericht worden. Jaag hun schrik aan, Here, zodat de volken erkennen, dat zij stervelingen zijn.’

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!