BijbelNotities

Tag: mannen

1 Korinthiërs 11 – Deel 1

1. Omdat hij graag wil dat we allemaal volgers zijn van Christus, zegt Paulus: Volg mijn voorbeeld, zoals ik het…

1 Korinthiërs 7 – Deel 1

1. Vanaf nu gaat Paulus de vragen en opmerkingen van de gemeente in Korinthe beantwoorden. Dit duidt er op dat…

1 Petrus 3

1. Elke vrouw moet aan haar eigen man onderdanig zijn, ook als die niet leeft volgens de Wil van God….

Titus 2

1. We moeten in de goede leer onderwijzen, en er aan gehoorzamen. De volgende punten gaan over wat Paulus aan…

1 Timotheüs 3

1. Paulus schrijft over de volgende dingen naar Timotheüs, opdat hij wist hoe men zich in het huis van God…

1 Timotheus 2

1. Paulus spoort ons aan om gebeden, smekingen en dankzeggingen te doen voor alle mensen, inclusief koningen en hoogheden. Opdat…

© 2019 BijbelNotities.