1. We moeten onderdanig en gehoorzaam zijn aan de overheden en machten van deze wereld. We horen bereid te zijn tot alle goede werk, geen leugens te verspreiden over anderen en geen vechters te zijn. We horen bescheiden en zachtmoedig te zijn tegen iedere mens.
2. Ook wij waren ooit onwijs, ongehoorzaam, dwalende, allerlei begeertes en lusten dienende, in boosheid en nijdigheid levende, hatelijk zijnde, en elkaar hatende. Maar toen de genade en liefde van God aan ons verscheen, heeft hij ons zalig gemaakt. Niet om de werken die wij verrichtten, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad van de hergeboorte en de vernieuwing van de Heilige Geest.
3. God heeft de Heilige Geest rijkelijk over ons uitgegoten door Jezus Christus, onze Zaligmaker. Doordat wij door Zijn genade gerechtvaardigd zijn, hebben wij de erfenis van de hoop van het eeuwige leven ontvangen. God kan niet liegen, dus we kunnen op zijn beloftes vertrouwen.
4. Paulus gebiedt ons om voor anderen te zorgen, en om goede werken na te jagen. Deze dingen zijn namelijk goed en nuttig voor ons. Maar we moeten ons tegen dwaze vragen verzetten, we moeten ons niet bezighouden met geslachtsregisters, en we moeten niet ruziën over de wet. Dit soort discussies creëren namelijk onenigheid en zijn volkomen nutteloos.
5. We moeten een mens die tegen de leer in gaat twee keer verbeteren en ernstig aansporen om het goede te doen. Als hij dan nog niet zijn gedrag verbetert, moeten we diegene laten gaan; Wetende dat hij God niet (meer) wil volgen, dat hij zondigt en daarmee zichzelf veroordeelt.

Dit is geen vervanging voor de bijbel! Lees de bijbel! Het is het Woord van God!